Making Shift Happen (16 november)

Making Shift Happen

Making Shift Happen is de titel van ons jaarlijks internationale congres waarin stakeholders, experts en trendsetters in gesprek gaan met geëngageerde toehoorders.  Vanuit maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen wordt jaarlijks een specifiek thema gekozen

Onze internationale sprekers zijn in hun vakgebied van wereldfaam. Wij bieden onze toehoorders de mogelijkheid om niet ieder afzonderlijk naar het buitenland te gaan maar om naar Amsterdam te komen voor gezamenlijke beleving, inspiratie en shift!

Inmiddels hebben we ons eerste lustrum van 5 jaar Making Shift Happen gevierd met het thema: The future of Learning. 

Making Shift Happen 2016

Creating Learning Organisations

Om op veranderingen, innovatie, nieuwe ideeën over pedagogiek en didactiek, lesgeven, de rol van de docent, bestuur, technologische veranderingen, `PLG’s, krimp of anders samengestelde groepen leerlingen in te in te kunnen spelen moeten scholen lerende organisatie worden. Helemaal geen simpele opgave om ook nog de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen!

Peter Senge heeft zijn ideeën uit het wereldwijd beroemde boek: The Fifth Discipline daarom ook op het onderwijs en scholen toegepast. Deze veranderingen vereisen namelijk een voortdurend proces van ‘leren’ binnen de organisatie.

In Senge’s visie is een lerende organisatie alleen te bereiken met lerende medewerkers.