Interview met Peter Senge

Peter Senge is een Amerikaanse wetenschapper op het gebied van kennismanagement en directeur van het Center for Organizational Learning aan de MIT Sloan School of Management. Op 29 mei werd Peter Senge door Margareth de Wit en Pim Pollen geïnterviewd als voorbereiding op zijn komst naar Making Shift Happen op 16 november in de Beurs van Berlage.

“Interview met Peter Senge” verder lezen

Making Shift Happen (16 november)

Making Shift Happen is de titel van ons jaarlijks internationale congres waarin stakeholders, experts en trendsetters in gesprek gaan met geëngageerde toehoorders.  Vanuit maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen wordt jaarlijks een specifiek thema gekozen

Onze internationale sprekers zijn in hun vakgebied van wereldfaam. Wij bieden onze toehoorders de mogelijkheid om niet ieder afzonderlijk naar het buitenland te gaan maar om naar Amsterdam te komen voor gezamenlijke beleving, inspiratie en shift!

Inmiddels hebben we ons eerste lustrum van 5 jaar Making Shift Happen gevierd met het thema: The future of Learning. 

Making Shift Happen 2016

Creating Learning Organisations

Om op veranderingen, innovatie, nieuwe ideeën over pedagogiek en didactiek, lesgeven, de rol van de docent, bestuur, technologische veranderingen, `PLG’s, krimp of anders samengestelde groepen leerlingen in te in te kunnen spelen moeten scholen lerende organisatie worden. Helemaal geen simpele opgave om ook nog de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen!

Peter Senge heeft zijn ideeën uit het wereldwijd beroemde boek: The Fifth Discipline daarom ook op het onderwijs en scholen toegepast. Deze veranderingen vereisen namelijk een voortdurend proces van ‘leren’ binnen de organisatie.

In Senge’s visie is een lerende organisatie alleen te bereiken met lerende medewerkers.

Het Nederlandse onderwijs bruist van de ontwikkelingen!

Het Nederlandse onderwijs bruist van de ontwikkelingen. De OECD prijst de vorderingen die de scholen hebben gemaakt door hun opbrengsten te verhogen. Ongelijkheid in kansen is zeer zeker nog een aandachtspunt maar de discussie daarover is volop gaande. Leren van elkaar, van gemaakte fouten, van mooie en werkende oplossingen is de basis van een zich voortdurend verbeterend onderwijs. Ruimte voor professionele ontwikkeling en daaraan gerelateerde accountability. High Performing scholen, verantwoordelijke keuzes van docenten en leerlingen over de toekomst van Nederland, maar vooral beweging en heel veel aandacht voor just-in-time innovaties.

Making Shift Happen

Making Shfit HappenMaking Shift Happen 2016 heeft als keynote spreker de wereldberoemde Peter Senge. Een interview met hem laat zien waar het om gaat in het 21e eeuw onderwijs. Vier power vrouwen die een inkijkje geven hoe zij dagelijks met XL energie het onderwijs in NL verbeteren door voortdurend meer aandacht voor gerichte veranderingen te vragen. En: het verschil maken, hoe doe je dat? Plus: Feedback vragen aan je leerlingen met behulp van FeedMe. Aandacht voor werk gerelateerde stress.

pim-pollen_nl-blended-magazine-juni-2016Gastschrijver Ben Wilbrink bekritiseert de romantische beschouwingen over het onderwijs en waarschuwt voor schijnoplossingen.

Een boeket van onderwerpen, veel te lezen, en geen boom die hiervoor is omgehakt! Klik hier!

Blended, het nieuwe kwartaalmagazine voor onderwijsprofessionals

pim-pollen_nl-blended-magazine-februari-2016Blended is hét nieuwe digitale kwartaalmagazine voor onderwijsprofessionals met boordevol nieuws en interviews. Deze keer met Sugata Mitra, Eric Sheniger en Otto Scharner. En onderzoek over leiderschap van Joe Folkman en Margareth de Wit.

De wereld van het onderwijs in perspectief. Over leiderschap en professioneel veranderen. Elk kwartaal een magazine boordevol nieuws uit de onderwijspraktijk en wetenschap.

Blended is een verzameling van artikelen, filmpjes en nieuwsgaring de we willen delen met alle professionals die geïnteresseerd zijn in onderwijsveranderingen.

Wanneer u een artikel van de inhoudsopgave aan klikt komt u automatisch op de juiste bladzijde. U kan natuurlijk ook het hele nummer doorbladeren en u laten inspireren door de verschillende bijdragen vanuit de vele hoeken uit de wereld van het onderwijs.

Blended gaat over het nieuwe weten: delen van kennis en het krijgen van feedback. We zijn dan ook benieuwd naar jullie reacties en tips voor de volgende nummers.

Lees de Blended hier: Blended